Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

O nás > Aktuality

Aktuality

6. 12. 2016    OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE, VÝZVA AKCIONÁŘŮM

Pro stažení výzvy kliknete ZDE.

5. 6. 2012    Digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D

Společnost B PLUS TV a.s. vyvinula nový plně digitální bezdrátový obecní nrozhlas (DBOR-D) a nyní se nachází ve stádiu ověřování a zkoušek, které budou ukončeny v letních měsících tohoto roku.

Popis systému DBOR-D

Systém DBOR-D vycházející z úspěšného systému BOR vyvinutého naší společností oceněného cenou časopisu Moderní Obec Zlatý Urbis je založen na nejmodernějších technologiích využívající jako jediný na trhu více vrstvou plně digitální modulaci. Díky této modulaci je systém mnohem odolnější proti rušení a poklesům úrovně signálu na přijímací straně. Zároveň je díky plně digitálnímu zpracování odstraněn jakýkoliv šum vznikající při přenosu při zachování maximální srozumitelnosti nesené informace.

Systém je navržen s ohledem na požadavky zákazníků všech oblastí, které byly získány dlouholetý výzkumem. Díky této skutečnosti je systém vhodný pro všechny aplikace veřejných ploch a objektů včetně měst a městských částí, univerzit, škol a přilehlých areálů, komerčních a průmyslových komplexů, vládních budov a areálů, vojenských objektů a základen.

Díky propracovanému systému včetně možnosti zálohování se solárním dobíjením je systém plně samostatný čímž umožňuje informovat i v případě přerušení dodávky energií nebo nedostupnosti komunikačních sítí během živelných katastrof, obecného ohrožení, nebo průmyslových havárií.

Systém DBOR-D pracuje jako samostatný systém s výkoným jádrem ke kterému je možné připojit množství zákaznických periférií pro automatizované informováni na základě vyhodnocených výsledků např. detekce požáru, detekce násilného vniknutí, biologická a chemická detekce, reakce na události kamerových systémů atd.

Hlavní výhody DBOR-D:

 • Možnost dalších datových služeb.
 • Možnost cíleného vysílání do jednotlivých bodů, ulic, nebo jakýchkoliv celků.
 • Venkovní bezdrátové hlásiče a domácí multimediální bytové přijímače, kombinované s příjmem textových zpráv a příjmem rozhlasových FM stanic.
 • Vyloučení rušení ze strany okolních obcí díky využití nových digitálních frekvencí.
 • Provoz bez rušivého šumu a praskání.
 • Maximální srozumitelnost a kvalita přenosu nejen mluveného slova, ale i hudby.
 • Pořizovací náklady srovnatelné s analogovým řešením.
 • Možnost využití dotací.

3. 2. 2010    Výsledky projektu „Kvalita digitálního televizního vysílání DVB-T na území města Ostravy“

Katedra telekomunikační techniky FEI, Vysoké školy báňské – Technické univerzity, realizovala za spolupráce s Magistrátem města Ostravy projekt „Kvalita digitálního televizního vysílání DVB-T na území města Ostravy“.

Výsledky projektu jsou zpracovány do závěrečné zprávy, která má vysokou informační hodnotu i pro laickou veřejnost, jíž se proces digitalizace pozemního televizního vysílání aktuálně dotýká. Včetně simulace pokrytí všemi multiplexy DVB-T, které jsou na ostravsku dostupné. Tedy i multiplexu provozovaného společností B PLUS TV z Klimkovic. Se závěrečnou zprávou se můžete seznámit ZDE.

6. 1. 2010    Nová generace digitálních AV mikrovlnných spojů

Vyrábíme ve 3 volných pásmech (dle všeobecných oprávnění ČTÚ):

 • 5,8 GHz
 • 10,3 GHz
 • 24 GHz

Výhody:

 • vysoká kapacita spoje (až 16 TV signálů v jednom VF kanále)
 • úspora kmitočtů při frekvenčním plánování
 • vysoká variabilita systému
 • retranslace bez ztráty kvality (regenerace dat)
 • jednoduchý přechod na jiné pásmo (pouze výměna venkovní jednotky)
 • kompatibilita se stávajícími systémy (pouze výměna vnitřní jednotky při přechodu na digitální modulaci

5. 2. 2008    Plnění povinnosti podle zákona č. 344/2007 Sb.

Od 1.3.2008 je účinná novela obchodního zákoníku, která mimo jiné ukládá podnikatelům uvádět údaje o své firmě (§ 13a) i na internetových stránkách. Tímto tak činíme:
Obchodní firma: B PLUS TV a.s.
Sídlo: Klimkovice, Požárnická 140, PSČ 742 83
IČO: 47677481
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 874

21. 6. 2007    Propojili jsme BOR s varovným systémem Civilnej ochrany Slovenska

Dne 19.6.2007 společnost B PLUS TV a.s. slavnostně odzkoušela, jako první na slovenském trhu, funkčnost propojení bezdrátového obecního rozhlasu (BOR) s varovným systémem Civilnej ochrany (CO) Slovenskej republiky. Zkouška pilotního projektu proběhla za účastí mnoha hostí v obci Dolné Srnie u Nového Města nad Váhom. Cílem zkoušky bylo ověřit, zdali systém BOR dokáže přijmout radiovou cestou varovné hlášení CO a pomocí bezdrátových hlásičů jej odvysílat po celé obci Dolné Srnie, která byla systémem BOR kompletně ozvučena v letech 2006 až 2007. Průběh slavnostní zkoušky zaznamenávala regionální TV Pohoda a celostátní Slovenská televize (STV). Reportáž STV, která byla ještě tentýž den odvysílaná v hlavních večerních zprávách na programu STV 1 můžete shlédnout na následujícím odkazu: http://stv.livetv.sk/tvarchive//video/video.html?video=27969

28. 5. 2007    Zprovoznili jsme nový maják v pásmu 10.3 GHz

V gesci spolumajitele firmy B PLUS TV a.s. Milana Otiska – OK2MMO, byl 18. května 2007 uveden ze čtverce JN99BT Klimkovice (asi 10 km JZ od Ostravy) do provozu nový maják v pásmu 10.3 GHz. Volací znak je OK0EI. Maják vysílá na kmitočtu 10368950 kHz, klíčování identifikátoru majáku probíhá v F1A módu. Systémový operátor majáku je OK2MMO. Výkon majáku je 1W, to je asi 30W EIRP při vyzařování antény ve směru sever – východ - jih. Vyzařovací úhel antény má dobře vyrovnanou charakteristiku cca –3 dB v rozsahu cca 160 stupňů. Podrobnější informace naleznete v článku OK0EI - nový maják v pásmu 10.3 GHz

16. 5. 2007    Bytový přijímač pro BOR se záznamníkem

Společnost B PLUS TV a.s. zařadila do výrobního programu novinku - bytový přijímač se záznamníkem pro využití v systémech bezdrátových obecních rozhlasů (BOR). Oproti klasickým bytovým přijímačům v základním provedení, které již 10 let spolehlivě fungují v systémech BOR po celé České i Slovenské republice, má nové provedení jednu obrovskou výhodu. Každé hlášení místního obecního rozhlasu je automaticky nahráno na záznamník integrovaný přímo do přijímače a uživatel si je může kdykoliv zpětně přehrát. Již se tak nemůže stát, že by Vám nějaké obecní novinky nebo sdělení místního úřadu unikly kvůli momentální nepřítomnosti v době jejich vysílání.
Objednávky na jakékoliv množství bytových přijímačů BOR se záznamníkem přijímáme v obchodním oddělení společnosti B PLUS TV a.s. (kontaktní formulář)

11. 3. 2007    B PLUS TV a.s. přináší novinku pro rádioamatéry pracující v pásmu 10.3 GHz

Firma B PLUS TV a.s. přichází s novinkou pro radioamatéry, pro něž je výzvou provoz v mikrovlnném pásmu – v kmitočtech nad 1.296 GHz. Společným úsilím zejména OK2ER, OK2MMO, OK2VLT a OK2BNG byly vyvinuty venkovní transvertory pro mikrovlnná pásma. Transvertory jsou konstrukčně integrovány s parabolickou směrovou anténou o průměru 30 a 60 cm. Jsou konstruovány a z výroby nastaveny a zahořeny tak, že pouhé propojení UHF TRXu a transvertoru koaxiálním kabelem "rozumné délky" (desítky metrů) umožní i technickému laikovi rádiový provoz v mikrovlnném pásmu.
O tom, jak je zařízení konstruováno a jak jsme ověřovali provoz transvertoru 10.3 GHz na I. Subregional contest 2007, se můžete více dočíst na webu B PLUS TV a.s. v sekci HAM Radio.

11. 3. 2007    Naše prezentace na mezinárodní konferenci

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava pořádá pravidelně každý rok mezinárodní konferenci „OCHRANA OBYVATEL“. Podtitul letošního setkání profesionálů z oblasti bezpečnostního inženýrství byl „Ochrana kritické infrastruktury“. Firma B PLUS TV a.s. se na konferenci prezentovala přednáškou s názvem „ Monitorovací kamerový systém využívající přenos signálu s digitální modulací“. V ní jsme informovali o realizaci přenosu 8 videosignálů v datové formě jediným kanálem o šířce 28 MHz. Bezdrátový přenos jsme realizovali vlastním rádiovým zařízením pracujícím v mikrovlnném pásmu 24 GHz. Příspěvek vzbudil mezi odborníky zájem a vyvolal následnou diskusi. Celý sborník z letošní konference včetně našeho příspěvku je pro vás k dispozici na našich webových stránkách v části Publikační činnost.

11. 3. 2007    V Brně jsme realizovali 8kanálový přenos videosignálu digitálně

V prosinci 2006 naše firma B PLUS TV a.s. realizovala v Brně technicky ojedinělé řešení přenosu videosignálů z 8 kamer digitálně v jednom kanále o šířce 28 MHz v kmitočtovém pásmu 24 GHz. Přenos slouží firmě Brněnské komunikace a.s. k monitorování dění v pisáreckém tunelu a jeho okolí. Signály z osmi kamer jdou nyní dvěma cestami do centra města, kde je sídlo dispečinku Brněnských komunikací. Jednak optickými kabely a zároveň rádiovým přenosem, který jsme realizovali.
Uvedené řešení firmy B PLUS TV a.s. je v celé řadě aspektů výrazně inovační. Jako nejvýznamnější inovace zvyšující technickou i užitnou hodnotu mikrovlnného přenosu je možné zmínit:

 • rozšíření počtu přenášených signálů v jednom vysokofrekvenčním kanále. Namísto běžného přenosu jednoho analogového videosignálu v kanále o šířce 28 MHz je možno přenést v nezměněné kvalitě až 8 signálů,
 • zvýšení odolnosti vůči rádiovým signálům jiných provozovatelů,
 • možnost kódování přenášených signálů jako ochrana před zneužitím jiným subjektem,
 • provoz v kmitočtovém pásmu, které dosud není masově využíváno vzhledem k omezené dostupnosti rádiových zařízení pro tento kmitočet.

Firma B PLUS TV a.s. má tato rádiová zařízení v pásmu 24 GHz ve svém výrobním programu. V případě zájmu nás kontaktujte, rádi vám zpracujeme nabídku pro konkrétní aplikaci.

26. 9. 2006    Výstava fotografií Oldřicha Burgera

Pan Oldřich Burger, spolumajitel firmy B PLUS TV a.s., má řadu koníčků. Jedním z nich, kterému se trvale věnuje, je fotografování. S postupem času samozřejmě přešel k fotografiím digitálním a rád využívá možností jejich dalšího zpracování pomocí počítačových programů.
Galerie v Sanatoriích Klimkovice mu nabídla možnost prezentovat svou fotografickou tvorbu na lázeňské kolonádě. Pan Burger připravil na měsíc říjen 2006 výstavu fotografií s názvem Amatérská digitální fotografie & PC foto-grafika. Vernisáž výstavy je v neděli 1.10.2006 od 18:00 hodin a výstava potrvá do konce měsíce října.
Srdečně vás zveme k návštěvě Sanatorií Klimkovice a ke shlédnutí výběru fotografií pana Oldřicha Burgera.

26. 9. 2006    O mluvícících kamerách ve Slaném píší celostátní deníky

Městská policie ve Slaném již od roku 2003 používá systém SONOWAPP z naší produkce. Jedná se ozvučovací systém, kterým jsou rozšiřovány možnosti městského kamerového systému. SONOWAPP umožňuje městské policii reagovat i hlasově přímo do místa monitorovaného kamerami, pokud je takovýto hlasový vstup potřebný a užitečný. Další kladné hodnocení systému bylo zveřejněno v deníku Právo dne 25.9.2006.

23. 8. 2006    Prezentace produktů microwapp v Holicích

Ve dnech 25.-26.8.2006 se koná 17. mezinárodní setkání radioamatérů HOLICE 2006. V rámci tohoto setkání bude své produkty resp. svůj prodejní sortiment prezentovat celkem 16 firem - viz. http://ok1khl.com/special/firmy_2006/firmy.php . Firma B PLUS TV a.s. ve svém stánku představí zájemcům o mikrovlnné spoje veškeré své produkty z oblasti analogových a datových spojů v pásmech 5.3 GHz, 10.3 GHz a 24 GHz.
Těšíme se na setkání s vámi v našem výstavním stánku v Holicích!

9. 5. 2005    V Klimkovicích vysíláme televizi digitálně!

Dnes v 15:15 hodin zahájila firma B PLUS TV a.s. jako první Moravskoslezském kraji pravidelné digitální vysílání ve standardu DVB-T. Televizní vysílač v Klimkovicích na jihozápad od Ostravy šíří vysílání programu LOCAL TV Klimkovice spolu se slovenským zpravodajským TA3 na 28. kanále.
Další informace najdete v připravovaném článku, který brzy zveřejníme na těchto stránkách.

28. 12. 2004    Zprovozněn mikrovlnný televizní vysílač

Dne 30.11.2004 jsme v obci Dolní Moravice (okres Bruntál) zprovoznili mikrovlnný televizní vysílač systému MMDS. Původní žádost o vydání listu technických parametrů na šíření programu Prima TV v pásmu UHF vyhodnotila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Výsledkem bylo rozhodnutí, že pro tuto lokalitu nelze vydat souhlasné rozhodnutí. Firma B PLUS TV a.s. tedy požádalo Český telekomunikační úřad o vydání povolení k provozování televizního vysílače v pásmu 2.253 GHz. Povolení bylo vydáno na dobu čtyř let. Ve spolupráci s obcí bylo zajištěno stanoviště pro umístění vysílače a počínaje prosincem mají diváci v Dolní Moravici možnost sledovat i program Prima TV.

22. 12. 2004    Poslední nový analogový vysílač jsme zprovoznili ve Vidnavě

Český telekomunikační úřad ukončí vydávání povolení pro nová analogová vysílací zařízení dne 31.12.2004. Důvodem je plánovaný přechod na digitální vysílání, resp. předpokládané ukončování provozu analogových vysílačů.
Firma B PLUS TV a.s. v obci Vidnava vybudovala a 9. prosince 2004 zprovoznila nový televizní vysílač, jehož prostřednictvím je šířen na kanále č. 48 program televize PRIMA.
Na základě výše uvedené informace ČTÚ se tak jedná o poslední analogový vysílač, který jsme uvedli nově do provozu.

21. 10. 2004    Ve Vsetíně vysílá od 30.9.2004 mikrovlnný TV vysílač

Pro město Vsetín jsme vyrobili a 30.9.2004 spustili do zkušebního provozu mikrovlnný televizní vysílač.
Zkušební provoz byl ukončen oficiálním předáním vysílače investorovi dne 13. října. Stavební bytové družstvo Vsetín nyní montuje přijímací antény postupně na panelové domy a signál čtyř televizních programů dává do společných televizních antén. Jedná se o programy TA 3, Markíza, Óčko a INFO VSETÍN. Primární signály dodává a provozovatelem kabelové televize je společnost 4M ROŽNOV spol. s r.o. (osvědčení o registraci č. 0029/2004-610).

Vsetín se tak stal čtvrtým městem, ve kterém firma B PLUS TV a.s. mikrovlnný televizní vysílač systému MADS vybudovala a provozuje. Dříve vybudované vysílače provozujeme v Hranicích na Moravě, v Kopřivnici a v Jirnách u Prahy. Bližší informace o tomto vysílacím systému.

16. 8. 2004    Rušení televizního příjmu - poznatky z Polního dne 2004

Jedním z předmětů podnikání firmy B PLUS TV a.s. je šíření televizního vysílání. Zodpovídáme za to, že signál má všechny předepsané parametry a s těmito se šíří k divákům. Na straně diváka je potom zájem, aby tento signál přijal v pro něj co nejlepší kvalitě, aby sledování vybraného programu bylo i po stránce kvality obrazu a zvuku příjemné. Je běžné, že si diváci, zejména při individuálním příjmu na rodinných domcích, troufnou i bez znalostí problematiky zajistit vybudování "anténního systému" svépomocí. Je pravdou, že dnes jsou k dostání komponenty, které umožní i laikovi s minimálními teoretickými znalostmi sestavit v oblastech s dobrým pokrytím antény, které zajistí uspokojivý příjem. Někdy však dojde k tomu, že se v éteru objeví rušení. Takovým zdrojem může být například amatérské rádiové vysílání.
Jaké praktické zkušenosti s touto problematikou získali zaměstnanci B PLUS TV a.s. (OK2ER a OK2VLT) během Polního dne 2004, se můžete dočíst v sekci HAM RADIO.

17. 6. 2004    Televizní diváci v Lipníku nad Bečvou mají Primu z místního vysílače!

V pondělí 31. května 2004 dokončili naši technici montáž televizního vysílače v Lipníku nad Bečvou. Vysílač šíří ve městě a okolí vyzářeným výkonem 10 W program Prima TV. Diváci si ho naladí na 42. kanále. Instalací tohoto vysílače se podařilo dotáhnout do cíle dlouhodobé společné úsilí jak FTV Premiéra, tak firmy B PLUS TV a.s.

30. 5. 2004    Šíříme program PRIMA TV už i v Rýmařově, okres Bruntál

V Rýmařově, městě s více než 9 tisíci obyvateli v okrese Bruntál, jsme uvedli do provozu náš další televizní vysílač. Vysílání bylo zahájeno ve středu 26. května v 10.00 hodin. Sigál z vybudovaného vysílače přináší program PRIMA TV nejen obyvatelům Rýmařova, ale i do dalších okolních obcí.
Po stránce legislativní i technické již máme připravenu výstavbu našeho dalšího televizního vysílače, a to ve městě Lipník nad Bečvou.

16. 4. 2004    Vybudován další televizní vysílač - v pořadí již 54. !

Uplynulo 16 dnů od spuštění televizního vysílače v Odrách a naše firma vybudovala a uvedla do provozu další vysílač šířící pro diváky program PRIMA televize. V pořadí již 54. televizní vysílač jsme vybudovali v obci s malebným jménem Čtyřkoly, která se rozkládá v údolí řeky Sázavy v okrese Benešov, na jejím pravém břehu. Vysílač s vyzářeným výkonem 10 dBW zároveň zajistí signál i pro další přilehlé obce.

3. 4. 2004    V Odrách jsme uvedli do provozu 53. vysílač UHF

Ve středu 31.března 2004 zprovoznila firma B PLUS TV a.s. již 53. televizní vysílač UHF. Vysílač, který pracuje na 22. kanálu, šíří v lokalitě města Odry (okres Nový Jičín) vyzářeným výkonem 10W program Prima TV.
Z celkově vybudovaných 53 vysílačů jich firma B PLUS TV a.s. provozuje k 1. dubnu 2004 celkem 50!

24. 3. 2004    SONOWAPP je chráněn užitným vzorem

Úřad průmyslového vlastnictví ČR zapsal řešení, které firma B PLUS TV a.s. používá pro svůj produkt SONOWAPP, jako užitný vzor. Datem zápisu je 15. březen 2004 a užitný vzor je veden pod číslem 14137.

18. 3. 2004    Ověření reálnosti přenosu video signálu mezi Bílou horou a Studénkou

Ve středu 17.3. jsme provedli ověření, jak je reálné použít naši technologii pro přenos video signálu na vzdálenost 15 km v konkrétní lokalitě a s limitujícími požadavky na vysílací část (průměr paraboly). Náš zákazník připravuje přenos audio a videosignálu z kóty Bílá hora nad Kopřivnicí do vzdušnou čarou 15 km vzdálené Studénky. Pro přenos jsme použili naše zařízení microwapp 1021 s vysílací parabolou 600 mm. Vysílač byl umístěn na rozhledně Bílá hora a přijímací část s parabolou o průměru 1200 mm na panelovém domě ve Studénce. Při výkonu 2 mW byl přijímán signál na úrovni 90 dB, což plně vyhovuje pro přenos kvalitního signálu i s rezervou na úniky.

16. 3. 2004    Web btv.cz nově

Dne 16. března 2004 byla spuštěna nová verze webové prezentace firmy B PLUS TV a.s.
Přeji všem, kdo tyto stránky navštíví, aby na nich našli požadované informace z oblasti telekomunikací.