Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

Transvertory

Pro radioamatéry v pásmu 10,3 GHz

Venkovní transvertor pro mikrovlnné pásmo s integrovanou anténou

Stáhněte si katalogové listy:

Myslím si, že nejsem příliš vzdálen od pravdy tvrzením, že naše hobby, "radioamatérské vysílání", přestává být po rozšíření internetu lákadlem pro mladou generaci. Současně se ale nedomnívám, že by radioamatéry čekal osud dinosaurů, přestože exotičnost dřívější komunikace přes moře a oceány je díky internetu minulostí a z radioamatérských pásem se každodenní běžný provoz spočívající v navazování náhodných spojení pomalu vytrácí. Nicméně, i přes tuto málo potěšitelnou skutečnost vidím pozitivně alespoň fakt, že pro minoritu "soutěživých" radioamatérů zůstaly i nadále přitažlivé nejrůznější radioamatérské soutěže, že se radioamatérský provoz posouvá do vyšších a vyšších pásem, že se zkouší nové druhy komunikačních forem provozu a nejrůznější technické novinky. Toliko formou konstatování uvádím, že první ze tří ne zcela identicky zaměřených skupin radioamatérů je dnes asi nejpočetnější.

Pokud na radioamatérské vysílání nahlédneme užším zorným úhlem oklešťujícím dekametrové vlnové délky, pak lze zcela mimo pochybnost konstatovat, že počet amatérských stanic pracujících na pásmech kratších než 23 cm nelineárně klesá se zkracováním délky vlny, a to jak v běžném provozu, tak i během kontestů. Počet stanic pracujících v pásmu 24 GHz představuje zanedbatelný zlomek radioamatérské komunity, která brázdí éter v pásmu 144 a 432 MHz. Odpovědět na otázku, proč současný soutěžní provoz na VHF a UHF připomíná provoz na KV (něco nevídaného před 30 lety) lze výstižně formulovat i tak, že to úzce souvisí s (cenovou) dostupností továrních TRXů. Naopak lze říci, že přítomnost jen několika mála stanic na mikrovlnných pásmech je předurčena tím, že se pro radiomatérské vysílání na mikrovlnách v současné době žádná vhodná technika běžně nevyrábí ani neprodává. Situaci významně nemění ani špičkové polotovary a výrobky od DB6NT. Pro dříve zmíněnou nejpočetnější skupinu radioamatérů - provozářů a kontestmanů - leží mezi nákupem polotovaru od DB6NT a vygenerováním centimetrových vln v éteru ještě zatraceně dlouhá, svízelná a těžce zdolatelná cesta.

Tento nedostatek se pokouší řešit radioamatérský tým ve složení OK2ER, OK2MMO, OK2VLT a OK2BNG z firmy B PLUS TV. Naší snahou je doplnit segment radioamatérských komerčních zařízení o chybějící transvertory pro mikrovlnná pásma, které se i pro další frekvenční pásma budou vyrábět ve stejném konstrukčním provedení. Venkovní transvertory jsou mechanicky integrovány s parabolickou směrovou anténou o průměru 30 a 60 cm, viz. připojené fotografie. Celá mikrovlnná část zařízení je továrně nastavena a seřízena. Odpadá tím potřeba jakkoli zasahovat do té části zařízení, kde by si bez vybavení drahou měřicí technikou neporadil ani odborník. I technickému laikovi tak postačí k práci na mikrovlnách schopnost a dovednost propojit UHF TRX s transvertorem prostřednictvím koaxiálního kabelu "rozumné délky" (desítky metrů). V podstatě stačí našroubovat dva konektory...

Těšíme se, že si naše mikrovlnné transvertory brzy koupí pár špičkových kontestmanů, a že výsledky v kategoriích nad 430 MHz nebudou odhadnutelné ještě před závodem. Věříme koneckonců i tomu, že se postupně zvýší počet stanic pracujících přímo od krbu na mikrovlnách i mimo hlavní závody. A v neposlední řadě; budeme potěšeni i tím, jestliže naše řešení pomůže změnit situaci a provoz na mikrovlnných pásmech.

OK2ER

Zaujala Vás tato informace a měli byste zájem o náš transvertor?
Kontaktujte nás, nejlépe přes e-mail.

Fotogalerie

clanek clanek clanek