Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

O nás > Historie firmy

Historie firmy

1990    Počátky místního televizního vysílání v Klimkovicích.
1991 Klimkovická firma PaKS a následně od prosince 1991 B plus s.r.o. začíná zajišťovat pro potřeby obcí provozování místních televizních vysílačů (až do celkového počtu 40) a zároveň aktivně vystupovat v legislativní oblasti ? při přípravě prvního mediálního zákona.
1994 Firma B plus s.r.o. zakládá dceřinou společnost B PLUS TV a.s.
1994 B PLUS TV a.s. vstupuje jako ryze český soukromý subjekt na trh s nabídkou poskytování telekomunikačních služeb šířením pozemního televizního vysílání.
1996 Pro výstavbu místních televizních vysílačů byly schváleny typy vysílačů OTTX II a WBT 4000 TX.
1997 Výstavba a zahájení provozování mikrovlnného televizního vysílače MMDS v pásmu 2,2 až 2,3 GHz. Lokalita Kamýk nad Vltavou.
1998 Vyvinut bezdrátový místní informační systém s obchodním označením BOR (bezdrátový obecní rozhlas) pro kmitočtové pásmo 70 MHz. Výrobek byl oceněn na výstavě URBIS´98.
2001 Výroba mikrovlnného televizního vysílače pro pásmo 12 GHz, typ MT 100-MADS, první instalace v prosinci 2001 v Hranicích na Moravě.
2002 Zahájen prodej vlastního mikrovlnného spoje v pásmu 10 GHz. Využíván zejména pro bezdrátové přenosy video signálů v městských kamerových systémech.
2003 Zahájen prodej vlastního mikrovlnného spoje v pásmu 5,8 GHz. Využíván zejména pro bezdrátové přenosy video signálů v městských kamerových systémech.
2005 9. května jsme zahájili jako první v České republice řádné digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T. Šířili jsme program stanice Local TV Klimkovice na 28. kanále z místního televizního vysílače.
Vyvinuli jsme a začali prodávat mikrovlnný datový spoj microwapp 1070 pro pásmo 10 GHz.
Zařízení BOR pro kmitočet 447 MHz bylo Telekomunikačním úřadem SR schváleno k provozování na Slovensku.
2006 Vysílač naší výroby typ MMDS ? 2500 pro mikrovlnné pásmo 2,2 až 2,3 GHz schválili VÚS B. Bystrica a TÚSR k prodeji na Slovensku.
Vyvinuli jsme a začali prodávat mikrovlnný spoj pro pásmo 24 GHz a to jak ve verzi analogové (microwapp 2401), tak datové (microwapp 2470).
Výroba a montáž trasy pro přenos 8 videosignálů v pásmu 24 GHz s modulací QPSK, se třemi skoky. Instalováno v Brně mezi tunelem Pisárky a sídlem firmy Brněnské komunikace a.s.
2007 Pilotní projekt napojení sytému BOR na síť varování a vyrozumění CO na Slovensku Ministerstvo vnitra SR, Úrad civilnej ochrany, vydal souhlas s použitím systému BOR k napojení na síť Civilní ochrany Slovenské republiky.
2008 Výroba telekomunikační techniky pro rádioamatérský sport ? transvertory, majáky aj.
Výroba vysokofrekvenčních zařízení z oboru speciální techniky ? export.
2009 Vyvinut DVB-T vysílač / opakovač typ DVB GF 100, uvedení na trh oznámeno ČTÚ.
Dokončeny úpravy budovy sídla firmy v Klimkovicích.
2010 V letech 2010-2011 spustila společnost B PLUS TV a.s. v rámci projektu EU "Program mezinárodní spolupráce" jako první v České Republice volně dostupné televizní vysílání v digitálním standardu DVB-H/T. Podrobnosti zde. Článek Moravskoslezského deníku zde.
2012 Vyvinut nový plně digitální bezdrátový obecní rozhlas (DBOR-D)
 
Sídlo společnosti