Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

O nás > Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument poskytuje obchodím partnerům firmy B PLUS TV a.s. (BTV) informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

BTV uchovává o svých obchodních partnerech následující informace:

 • Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, tituly, datum narození, které jste nám poskytli v objednávce, smlouvě, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto zákazníka pro záruční a pozáruční podporu.

 • Kontaktní údaje - hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo; tyto informace sbíráme jenom od vás za účelem efektivní komunikce mezi zákazníkem a BTV.

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

 • Data jsou primárně užívána ke splnění závazků, které jsou předmětem objednávky nebo smlouvy BTV se zákazníkem.

 • Při realizacích zakázek, pořizuje BTV fotografickou dokumentaci, na které můžete být, pokud se realizace zúčastníte, také zachyceni. BTV považuje pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci zakázek.

 • Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru.

 • BTV vede účetnictví, kde se mohou objevit informace o vašich platbách vůči BTV.

   

Jak dlouho vaše údaje držíme?

 • Vaše kontaktní informace jsou drženy po celou dobu platnosti smlouvy nebo zákonné záruční lhůty a ještě 10 následujících let po této době, za účelem zajištění technické podpory pro zákazníka, pokud není jinak specifikováno zákazníkem.

Komu vaše údaje předává VSZ?

 • Účetnictví pro VSZ spravuje společnost BÍLÁ & partner s.r.o.

   

Vaše další práva

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.