Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

HAM Radio > Aktivity > OK0EI

OK0EI

Mikrovlnných majáků nebude nikdy dost.

aneb

Je v OK málo filantropů?

Jasný titulek, ale pro jistotu to vezměme od základu. Maják je vysokofrekvenční zařízení, které v sobě zahrnuje hned několik funkcí současně. Jednak umožňuje nejjednodušší ověření funkce přijímacího řetězce, dále pak umožňuje sledovat a vyhodnocovat podmínky šíření na daném kmitočtu a většině radioamatérů, kteří nedisponují drahou měřící technikou, slouží například i jako kalibrátor a signální generátor při oživování jednotlivých bloků vlastnoručně vyráběných zařízení. Výčet pravděpodobně není úplný, ale jako úvod k navozenému problému to z technického úhlu pohledu může stačit.

Majáky v OK (jinde to bude pravděpodobně podobné), jsou budovány převážně radioamatéry altruistického založení. Samotná filantropie by ale k dosažení cíle nestačila, neb dalším nezbytným předpokladem pro spuštění nového majáku je solidní technologické zázemí, potřebná kvalifikace, praxe a hlavně entuziasmus jedince či kolektivu. Dovoluji si tvrdit bez hlubší znalosti ekonomického pozadí, že v OK se žádný maják dosud nevybudoval jako předmět ryzího PR, tedy v režimu obvyklém například u mecenášů fotbalových nebo hokejových klubů. Škoda. Myslím si, že radioamatérů, kteří jsou tak řečeno "za vodou", je relativně dost už i v OK.

Proč to nefunguje? Chybí zmíněný entuziasmus, prostředky, či potřebná kvalifikace a technologické zázemí? V dílčích pohledech asi nikoli, bohužel se ale ony potřebné předpoklady nenacházejí na jediném místě současně. A organizátorů, kteří by byli schopni tato místa propojit, je zřejmě také málo. Aby se věci pohnuly kousek dopředu, přichází firma B PLUS TV a.s. (BTV) s novou myšlenkou a výrobním programem. S ohledem na zkušenosti firmy v oboru mikrovln hodláme vyrábět typovou řadu mikrovlnných majáků použitelných systémem plug and play, neboli "na klíč". Ideální řešení pro případné sponzory radioamatérů. Myslím si, že při využití tohoto technicko ekonomického modelu by v seznamu OK majáků mohlo výrazně a rychle ubýt mnoho poznámek "maják je ve výstavbě". Mimo jiné, maják OK0EI na 10.3 GHz, který od 18.5. vysílá ze čtverce JN99BT (lázně Klimkovice) sponzorovala právě firma B PLUS TV a.s.Byl spuštěn tři dny po vydání licence. (Hlavní operátor je Milan - OK2MMO, spolumajitel firmy BTV). V Moravskoslezském kraji a regionu je to teprve druhý vysílající maják na 10 GHz pásmu. Těch léta plánovaných je jistě více.

Podobně, jako byla a je firma B PLUS TV a.s. na nodu packet radia OK0POV uváděna přibližně deset let jako sponzor technologie a nikomu to nepřišlo jako nepatřičné, dovolili jsme si možná jako první naprogramovat do identifikátoru majáku kromě OK0EI JN99BT 354 m ASL i další písmenka, jmenovitě - www.btv.cz. Nechci předbíhat události, ale třeba se na základě tohoto nápadu brzy ozvou další majáky "zaseknuté ve výstavbě". Možná budou signovány třeba www.ges.cz, www.ddamtek.cz, www.printo.cz, www.elli.cz, či jinak. Není to přímá výzva výše jmenovaným firmám, pouze jakási vize. Uvedené firmy tímto prosím o prominutí, příklad byl vybrán zcela náhodně a bez skrytého záměru.

Olda - OK2ER
Květen 07

OK0EI - nový maják v pásmu 10.3 GHz

V gesci spolumajitele firmy B PLUS TV a.s. Milana Otiska - OK2MMO, byl 18. května 2007 uveden ze čtverce JN99BT Klimkovice (asi 10 km JZ od Ostravy) do provozu nový maják v pásmu 10.3 GHz. Volací znak je OK0EI. Maják vysílá na kmitočtu 10368950 kHz, klíčování identifikátoru majáku probíhá v F1A módu. Systémový operátor majáku je OK2MMO. Výkon majáku je 1W, to je asi 30W EIRP při vyzařování antény ve směru sever - východ - jih. Vyzařovací úhel antény má dobře vyrovnanou charakteristiku cca -3 dB v rozsahu cca 160 stupňů.

Provedení majáku dokumentují přiložené obrázky a jak je z nich patrné, jedná se o venkovní bezúdržbový maják v krytu IP63. Díky dvojí temperaci (zvlášť vnitřní prostor a xtal) je stabilita majáku "dostatečná", to je akceptovatelná s ohledem na současný standard. Výhledově se počítá se zlepšením stability kmitočtu majáku nejméně o jeden dekadický řád pro možné využití majáku ke kalibraci přijímacího řetězce. Frekvenční normál fázového závěsu se bude opírat o přesný kmitočet odvozený z frekvence GPS. Po této koncepční úpravě s níž se počítá ještě v roce 2007 by měla být frekvenční stabilita majáku lepší než 100 Hz.

Důležitou informací je fakt, že firma B PLUS TV a.s. plánuje už v tomto roce (2007) zahájit běžnou výrobu majáků této koncepce i pro další mikrovlnná pásma. (23 cm až 1.5 cm). Nestandardně i pro vyšší pásma.

Prosíme mikrovlnné radioamatéry o průběžné zasílání SWL reportů pro OK0EI. Na QSL reporty bude systémový operátor odpovídat speciálními QSL lístky OK0EI, ale vítáme i jednodušší formu zpětné vazby, například reporty via e-mail.

Olda - OK2ER
Květen 07

Fotogalerie

Anténa Anténa Anténa Anténa