Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

microwapp RT

souprava rádiové telemetrie

microwapp RT

Microwapp™ RT - TX je vysílač rádiové telemetrie určený pro dálkové ovládání otočných kamer, které jsou součástí dozorových kamerových systémů. Vysílače rádiové telemetrie využívají rádiové moduly Radiometrix.

Vysílač se skládá z vysílacího modulu, všesměrové antény s držákem, průchozího napájecího modulu, napájecího transformátoru a softwarového vybavení.

Vysílače rádiové telemetrie dodáváme ve dvou modifikacích a to pro kmitočtová pásma 155 MHz a 448 MHz. Uvedená kmitočtová pásma je možné využívat v rámci Všeobecného oprávnění VO - R/16/08.2005-28 v České republice a Všeobecného povolenia VPR-01/2005 ve Slovenské republice.

Telemetrické vysílače jsou vybaveny rozhraním RS 485 a jsou konfigurovány pro komunikační protokol PELCO P s přenosovou rychlostí 4800 bps, pro připojení ovládací klávesnice.

Telemetrické vysílače microwapp™ RT-TX pracují v režimu "mlčící vysílač", což znamená, že telemetrický vysílač generuje vysokofrekvenční signál pouze v okamžiku přenosu datového paketu (v okamžiku, kdy se obsluha dotkla ovládací klávesnice). Pokud ovládací klávesnice nevysílá ovládací datové pakety, nachází se telemetrický vysílač ve stavu STANDBY a negeneruje žádnou vysokofrekvenční energii - tím šetří napájecí zdroje a současně se chová ekologicky ke svému okolí v tom smyslu, že nezatěžuje kmitočtové spektrum vysokofrekvenčními signály, které nejsou nositeli žádné informace (nosná vlna bez modulace).

Microwapp™ RT - RX je přijímač rádiové telemetrie určený k příjmu signálů telemetrického vysílače microwapp™RT - TX.

Sestavy telemetrických přijímačů rovněž využívají rádiové moduly Radiometrix. Přijímač rádiové telemetrie se skládá z přijímacího modulu, dekodéru ID200 RX - PTHSON, digitálního filtru, všesměrové, nebo směrové antény a držáku antény. Telemetrické přijímače jsou pro připojení ovládané otočné kamery vybaveny rozhraním RS 485 a jsou konfigurovány pro komunikační protokol PELCO P s přenosovou rychlostí 4800 bps.

Pro zvýšení dosahu soupravy je možné na straně telemetrického přijímače použít směrovou anténu s vyšším ziskem. Použití směrové antény na straně telemetrického vysílače není možné, protože by při použití ziskové antény došlo k překročení maximálně povoleného vyzářeného výkonu (EIRP) vysílače, stanoveného Všeobecným oprávněním.

Při montáži soupravy telemetrie postupujte podle instalačních pokynů pro správnou montáž kamerové telemetrie vydaných společností B PLUS TV a.s.

Technické parametry

kmitočtové pásmo 155 nebo 448 MHz v souladu s VO-R/16/08.2005-28 a VPR 01/2005
počet přenášených kanálů 1, šířka kanálu 16 nebo 14 kHz kanály nelze uživatelsky přepínat
přenášené signály data 2,4 - 9,6 kbps
modulace FM: modulační zdvih 2,6 kHz šířka kanálu 16 nebo14 kHz
výkon vysílače 100 nebo 10 mW v souladu s VO-R/16/08.2005-28 a VPR 01/2005
dosah spoje do 7 km se ziskovou anténou Yagi na straně přijímače
napájecí napětí 12 V, 600 mW RX: 50 mA, TX: 50 mA
rozsah prac. teplot TX i RX: +5° až + 50° C  
rozměry jednotek (š x v x h) TX i RX: 90x60x70 mm  
váhy jednotek TX i RX: 250 g  
rozměry antén 155 MHz: 1090 mm, 448 MHz: 480 mm  
váhy antén 155 MHz: 1,5 kg, 448 MHz: 1kg  

Soupravy rádiové telemetrie nesmí být provozovány s přídavnými zesilovači ani s převaděči !

 

Fotogalerie

microwapp RT microwapp RT