Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

microwapp 1021R

mikrovlnný spoj 10,3 GHz, simplexní, jednokanálový, retranslační

microwapp 1021 R

Microwapp 1021 R je simplexní, jednokanálový, retranslační mikrovlnný spoj, který je určen k přenosům videosignálů v místech, kde není přímá optická viditelnost mezi výchozím bodem přenosu a koncovým bodem.

Videosignál je retranslačním spojem nejprve přenesen do retranslačního bodu (první skok) a z retranslačního bodu následně druhým skokem do koncového bodu přenosu. V naší nabídce máme také retranslační spoje pro současný přenos dvou, tří a čtyř videosignálů.

K retranslačním spojům microwapp 1021 R se standardně dodávají parabolické antény o průměru 350 mm s krytem radome. Pro realizaci přenosu signálu na větší vzdálenost je možno objednat spoje s parabolickými anténami o průměru 650-1200 mm (viz.technické parametry).

Komplet microwapp 1021 R obsahuje vnější vysílací jednotku s parabolickou anténou, retranslační bod se dvěma parabolickými anténami a vnější přijímací jednotku s parabolickou anténou. Standardně jsou dodávány paraboly o průměrech 350 mm (pro skoky do 2,5 km/1 kanál). Dále microwapp 1021 R obsahuje vnitřní jednotky - na vysílací straně obsahuje vnitřní jednotka napájecí zdroj a modulátor, v retranslačním bodě obsahuje vnitřní jednotka integrovaný mezifrekvenční filtr a mezifrekvenční zesilovač, na přijímací straně vnitřní jednotka obsahuje napájecí zdroj a demodulátor, jehož parametry lze nastavit pomocí IR programátoru. Pokud budou vnitřní jednotky umístěny mimo budovu, doporučujeme je doplnit vyhříváním (doplňkové zařízení).

Mikrovlnné spoje jsou u výrobce nastaveny na pracovní parametry a jsou dodávány zahořené. K zařízení je výrobcem vydáno Prohlášení o shodě podle NV 426/2000 Sb., kterým se stanoví požadavky na koncová rádiová a telekomunikační zařízení.

Použití: pro městské kamerové systémy nebo obecně pro přenos videosignálů. Nabízíme rovněž retranslační spoj ve verzi microwapp 1021 TV-R a microwapp 1021 PM-R.

Technické parametry

kmitočtové pásmo 10,3-10,6 GHz v souladu s Všeobecným oprávněním VO-R/14, bez poplatků
počet přenášených kanálů 1-4 kanály kanály nastaveny z výroby, lze uživatelsky ménit
(označení 1021 R-x, kde x je počet kanálů)  
přenášené kanály video signál 1 Vpp/75Ω, 625 TV řádků PAL
modulace FM: modulační zdvih video 14 MHz šíře přenášeného pásma: 28 MHz
výkon vysílače max. 2 mW (+3 dBm) kmitočtová stabilita lepší než 5xl0-5
polarizace H nebo V  
rozsah prac. teplot vnější Jednotky: -25° až + 50° C vnitřní jednotky: 0° až + 40° C   
* možno doobjednat vyhřívání
dosah spojení pro 1-kanál. spoj anténa parabolická 350 mm 2,5 km  (pro 2-kanálový spoj: 1,5 km)/skok  
Tato anténa se dodává standardně.
anténa parabolická 650 mm 8 km     (pro 2-kanálový spoj: 5 km)/skok
anténa parabolická 900 mm 12 km   (pro 2-kanálový spoj: 8 km)/skok
anténa parabolická 1200 mm 15 km   (pro 2-kanálový spoj: 10 km)/skok
napájecí napětí 230 V AC, 50Hz, 35W vysílací vněj. jednotka: 12 -18 V DC / 900 mA
přijímací: 12-18 V DC /110 mA
rozměry vnějších jednotek vysílací: AL skříň 320x220x140 mm přijímací: konvertor 180x160x80 mm
váha vnějších jednotek 7,6 kg 2,6 kg    nebo podle volby
rozměry vnitřních jednotek vysílací: skříň 320x250x170 mm přijímací: skříň 320x250x170 mm