Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

microwapp 2401 R

mikrovlnný spoj 24 GHz, simplexní, jednokanálový, retranslační

microwapp 2401

Microwapp 2401 R je simplexní, jednokanálový, retranslační mikrovlnný spoj, který je určen k přenosům videosignálů v místech, kde není přímá optická viditelnost mezi výchozím bodem přenosu a koncovým bodem.

Videosignál je retranslačním spojem nejprve přenesen do retranslačního bodu (první skok) a z retranslačního bodu následně druhým skokem do koncového bodu přenosu.

K retranslačním spojům microwapp 2401 R se standardně dodávají parabolické antény o průměru 350 mm s krytem radome. Pro realizaci přenosu signálu na větší vzdálenost je možno objednat spoje s parabolickými anténami o průměru až 900 mm na přijímací straně mikrovlnného spoje (viz. technické parametry).

Komplet microwapp 2401 R obsahuje vnější vysílací jednotku s parabolickou anténou, retranslační bod se dvěma parabolickými anténami a vnější přijímací jednotku s parabolickou anténou. Standardně jsou dodávány paraboly o průměrech 350 mm (pro skoky do 2 km/1 kanál). Dále microwapp 2401 R obsahuje vnitřní jednotky - na vysílací straně obsahuje vnitřní jednotka napájecí zdroj a modulátor, v retranslačním bodě obsahuje vnitřní jednotka integrovaný mezifrekvenční filtr a mezifrekvenční zesilovač, na přijímací straně vnitřní jednotka obsahuje napájecí zdroj a demodulátor, jehož parametry lze nastavit pomocí IR programátoru. Pokud budou vnitřní jednotky umístěny mimo budovu, doporučujeme je doplnit vyhříváním (doplňkové zařízení).

Mikrovlnné spoje jsou u výrobce nastaveny na pracovní parametry a jsou dodávány zahořené. K zařízení je výrobcem vydáno Prohlášení o shodě podle NV 426/2000 Sb., kterým se stanoví požadavky na koncová rádiová a telekomunikační zařízení.

Použití: pro městské kamerové systémy nebo obecně pro přenos videosignálů. Nabízíme rovněž retranslační spoj ve verzi microwapp 2401 TV-R a microwapp 2401 PM-R.

Technické parametry

kmitočtové pásmo 24,0-24,250 GHz v souladu s VO-R/10, bez poplatku
počet přenášených kanálů 1 kanály lze uživatelsky nastavovat
přenášené signály video signál 1 Vpp/75 Ω, 625 TV řádků, PAL
modulace FM: modulační zdvih video 14 MHz šířka kanálu 28 MHz
výkon vysílače max. 100 mW EIRP kmitočtová stabilita lepší než 5x10-5
polarizace H nebo V  
rozsah prac. teplot vnější jednotky: -25° až + 50° C vnitřní jednotky: 0° až +40° C
*možno doobjednat vyhřívání
dosah spoje: přij. anténa parabolická 350 mm dosah spoje 2 km/skok
Tato anténa se dodává standardně.
přij. anténa parabolická 650 mm dosah spoje 3 km/skok
přij. anténa parabolická 900 mm dosah spoje 4 km/skok
napájecí napětí 230 V AC, 50Hz, 35W TX: 12-18V/900mA,   RX: 12-18V/110mA
rozměry vnějších jednotek vysílací: AL skříň 320x220x140 mm přijímací: AL skříň 320x220x140 mm
váha vnějších jednotek 7,6 kg 4,5 kg *nebo podle volby
rozměry vnitřních jednotek vysílací: skříň 320x250x170 mm přijímací: skříň 320x250x170 mm