Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

microwapp 2401 PM

mikrovlnný spoj 24 GHz, simplexní, jednokanálový

microwapp 2401

Microwapp 2401 PM je simplexní jednokanálový mikrovlnný spoj s přímou modulací řídícího oscilátoru určený pro přenos videosignálu na vzdálenost max. 4 km při přímé viditelnosti. V případě, že mezi vysílací a přijímací jednotkou spoje není přímá viditelnost, nabízíme retranslační spoj s obchodním označením microwapp 2401 PM-R. Pokud budou vnitřní jednotky spoje umístěny mimo budovu, doporučujeme je doplit vyhříváním (doplňkové zařízení).

K mikrovlnnému spoji se standardně dodávají parabolické antény o průměru 350 mm s krytem radome. Pro realizaci přenosu signálu na větší vzdálenosti je možno objednat spoje s parabolickými anténami o průměru až 900 mm na přijímací straně mikrovlnného spoje.

Komplet microwapp 2401 PM obsahuje vysílací jednotku a přijímací jednotku. K oběma jednotkám jsou standardně dodávány parabolické antény 350 mm. Modulátor je integrován ve vnější vysílací jednotce. Mikrovlnné spoje jsou u výrobce nastaveny na pracovní parametry a jsou dodávány zahořené.

K zařízení je výrobcem vydáno Prohlášení o shodě podle NV 426/2000 Sb., kterým se stanoví požadavky na koncová rádiová a telekomunikační zařízení.

Použití: pro městské kamerové systémy nebo obecně pro přenos videosignálu. Nabízíme rovněž microwapp 2401 TV, který je určen k přenosu video i audio signálu a je proto vhodný např. k propojení TV studia a TV vysílače a pro TV přenosy v kabelových televizích.

Technické parametry

kmitočtové pásmo 24,0-24,250 GHz v souladu s VO-R/10/03.2007-4, bez poplatku
počet přenášených kanálů 1 kanály lze uživatelsky nastavovat
přenášené signály video signál 1 Vpp/75 Ω, 625 TV řádků, PAL
modulace FM: modulační zdvih video 14 MHz šířka kanálu 28 MHz
výkon vysílače max. l00 mW ElRP kmitočtová stabilita lepší než 5x10-5
polarizace H nebo V  
rozsah prac. teplot vnější jednotky: -25° až + 50° C vnitřní jednotky: 0° až +40° C
*možno doobjednat vyhřívání
dosah spoje: přij. anténa parabolická 350 mm dosah spoje 2 km
Tato anténa se dodává standardně.
přij. anténa parabolická 650 mm dosah spoje 3 km
přij. anténa parabolická 900 mm dosah spoje 4 km
napájecí napětí 230VAC, 50Hz, 35W TX: 12-18V/900mA,   RX: 12-18V/110mA
rozměry vnějších jednotek vysílací: AL skříň 320x220x140 mm přijímací: AL skříň 320x220x140 mm
váha vnějších jednotek 7,6 kg 4,5 kg *nebo podle volby
rozměry vnitřních jednotek vysílací: skříň 230x180x90 mm přijímací: skříň 320x250x170 mm