Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

Produkty > Bezdrátový obecní rozhlas, ozvučování > SONOWAPP ozvučovací systém jako doplněk MKS

SONOWAPP ozvučovací systém jako doplněk MKS

akustický prvek pro kamerové dozorové systémy

Zařízení sonowapp představuje komunikační prvek, který povyšuje pasivní kamerové dozorové systémy na systémy aktivní. Rozšířením kamerového systému o bezdrátový komunikační zvukový systém se zvyšuje jeho užitná hodnota.
Obsluha kamerového systému má možnost při zaznamenání události upozornit hlasově její účastníky, že prostor je sledován a podle charakteru události volit obsah dalšího verbálního sdělení. Hlavní uplatnění má toto zařízení v oblasti prevence kriminality, ale jeho význam je nezastupitelný při nastalých mimořádných událostech jako jsou nehody, živelné katastrofy či průmyslové havárie.

Sonowapp je rádiové zařízení. Jeho provozování je možné na základě "Všeobecného oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz". Toto opatření obecné povahy vydal Český telekomunikační úřad dne 5.3.2007 s č.j. 64 344/2006-613. Základ zařízení tvoří na jedné straně vysílací část sestávající z ústředny, vysílače, antény a na druhé straně přijímač s venkovními tlakovými reproduktory, které jsou umístěny v blízkosti kamer dozorového systému. Vysílací ústředna umožňuje, aby obsluha zařízení směřovala své sdělení selektivně až k 256 přijímačům, resp. ke skupinám přijímačů, nebo do celého systému najednou.

Dosah vysílání se podle členitosti terénu a podle zástavby pohybuje v rozmezí 5 až 10 km od vysílače. V případě nutnosti použít sonowapp na větší vzdálenosti, nebo při překonání terénních překážek, je instalován do sítě převáděč.

Zařízení je možno s výhodou použít k již instalovaným kamerovým systémům.

Pohled na náměstí Vysílací ústřednau

 

Městská policie ve Slaném využívá kombinace kamerového dozorového systému s akustickou částí - sonowappem - od poloviny roku 2003.

Fotogalerie

SONOWAPP - ozvučovací systém jako doplněk MKS