Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

microwapp 1070

digitální mikrovlnný spoj 10,3 GHz, 34 Mbps, plný duplex, Fast Ethernet 10/100 Mbps

microwapp 1070

Microwapp 1070 je digitální mikrovlnný spoj pro datové přenosy, pracující v pásmu 10,3 GHz, bez zpoplatňování za užívání kmitočtu. Je určen pro propojení počítačových sítí s přenosovou kapacitou max. 34 Mbps v plně duplexním módu. Dosahovaná vzdálenost je až 30 km podle velikosti antény. V případě, že mezi anténami mikrovlnného spoje není přímá viditelnost nebo chceme-li zvětšit vzdálenost přenosu, je řešením použití spoje s retranslací. Celková dosažitelná vzdálenost přenosu při použití retranslace je pak rovna součtu vzdáleností jednotlivých skoků. K mikrovlnnému spoji se dodávají parabolické antény od 350mm do 1200 mm s protinámrazovými povětrnostními kryty radome, resp. límcem a plachetkou.

Konfigurace a diagnostika systému (management) je realizována pomocí:

  1. software MCM Vision (GUI) přes RS232
  2. telnetu přes IP
  3. protokolu SNMP, MIB

Microwapp 1070 obsahuje: 2 kompaktní vnější jednotky s polohovatelnými parabolickými anténami, 2x IP modul pro dálkový dohled spoje. Mikrovlnné spoje jsou u výrobce nastaveny na pracovní parametry a jsou dodávány zahořené. Spoj po nasměrování antén nevyžaduje žádné další nastavení ani údržbu. K zařízení je výrobcem vydáno Prohlášení o shodě podle NV 426/2000 Sb., kterým se stanoví požadavky na koncová rádiová a telekomunikační zařízení.

Použití: microwapp 1070 lze použít pro počítačové sítě LAN, WAN, páteřní datové sítě Internetu, apod.

Technické parametry

kmitočtové pásmo 10,3-10,6 GHz v souladu s Všeobecným oprávněním V0-R/14, bez poplatků
přenosová kapacita max. 34 Mbit/s  
výkon vysílače max. 2 mW (+3 dBm) mimo ČR až 10 mW (+10 dBm), kmitočtová stabilita lepší než 5x10-5
počet využitých kanálů 2   (plný duplex)  
modulace frekvenční 4FSK šířka kanálu 14 MHz
polarizace H a V (příjem a vysílání)  
dosah spoje s parabolickou anténou 350 mm 3 km   (záloha na únik 10 dB, BER = 10-4)
s parabolickou anténou 650 mm 7 km   (záloha na únik 15 dB, BER = 10-4)
s parabolickou anténou 900 mm 15 km (záloha na únik 20 dB, BER = 10-4)
s parabolickou anténou 1200 mm 30 km (záloha na únik 20 dB, BER = 10-4)
celková vstupní citlivost BER =10-3: -81 dBm  
BER =10-6: -80 dBm  
BER =10-9: -78 dBm  
rozhraní Fast Ethernet snížení propustnosti Ethemetu možné (po 2 Mbit/s)
10BASE-T / 100BASE-TX, 100BASE-FX RJ 45 konektor
autodetekce 10/100, half/full mdix (automatické rozpoznání kabelu)
napájecí napětí 230 V AC / 15 V DC el. příkon 25 W
rozsah pracovních teplot -20° až+50° C  
rozměry TX a RX: scame skříň 305x255x125 mm hmotnost: 14 kg (s parabolickou anténou 650 mm)