Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

Produkty > Speciální výroba > Alphasat přijímač

Alphasat přijímač

Přijímač majáků satelitu Alphasat slouží k příjmu a vyhodnocení vysílaného signálu na kmitočtech 19.701 GHz a 39.402 GHz. Přijímač je řešen dvěmi samostatnými přijímacími jednotkami, které jsou připojeny průmyslovou sběrnicí RS485 s protokolem Modbus k Alphasat monitorovacímu serveru.
Pomocí monitorovacího serveru je možno ovládat všechny funkce obou přijímačù přes standardní webové rozhranní HTML stránek, toto rozhranní zároveň umožňuje sledování aktuálních hodnot přijímaného signálu a stav jednotlivých systémových modulů. Webové rozhranní umožňuje také vykreslit graf jednotlivých souborů s naměřenými hodnotami, které jsou vytvářeny pro každý přijímaný kmitočet a každý den odděleně. Soubory s naměřenými hodnotami, které jsou ukládány na paměťové médium monitorovacího serveru, je možné stáhnout pomocí webového rozhranní nebo FTP serveru.

 

 

 

 

Fotogalerie

LNB 19GHz LNB 39GHz Alphasat Monitor Server LNB 19GHz Instalovaný systém Instalovaný systém Instalovaný systém Instalovaný systém