Přeskočit na obsah stránky

Telekomunikační systémy v širokém spektru

Menu

Produkty > Vodostop > Technické detaily systému Vodostop

Technické detaily systému Vodostop

TECHNICKÉ DETAILY - instruktážní video zde

NOVINKA: Použitím systému Vodostop lze nově řešit zabezpečení vodovodních rozvodů až do rozměru DN 50mm. Systém Vodostop je navíc možné naprogramovat pro samočinné uzavření přívodu vody do objektu na dobu, kdy již není užíván k provozu a pro opětovné otevření přívodu vody, kdy k užívání objektu znovu dochází. Dodáváme systém Vodostop s funkcí odlišných režimů a limitů pro zvýšený a snížený provoz s automatickým přechodem na tyto režimy.

Typickým příkladem využití této konfigurace jsou školy, administrativní budovy, úřady atd. Veškeré ostatní funkce systému Vodostop zůstávají zachovány, jak je uvedeno v rubrice FUNKCE SYSTÉMU a v popisu systému Vodostop.

VODOSTOP - popis systému Vodostop

VODOSTOP - průtokoměry systému Vodostop (pouze pro smluvní partnery)

VODOSTOP - průtokoměry nestandardních sestav systému Vodostop (pouze pro smluvní partnery)

VODOSTOP - detailní popis, měření, výpočty (pouze pro smluvní partnery)

VODOSTOP - informace k elektromagnetickým ventilům (pouze pro smluvní partnery)

VODOSTOP - elektromotorický pohon Siemens

VODOSTOP - uzavírací ventil Siemens

VODOSTOP - příklad zapojení systému Vodostop do vodovodního rozvodu

VODOSTOP - příklad instalace systému Vodostop na FÚ ve Frýdku Místku

VODOSTOP - porovnání ventilů systému Vodostop (rozměry)

Oddíl TECHNICKÉ DETAILY neobsahuje veškeré detailní informace. Důvodem tohoto rozhodnutí je ochrana zákazníka před neautorizovanou dodávkou systému Vodostop bez následné odborné montáže, správného nastavení systému Vodostop, průběžného poradenství zákazníkovi, záručního a pozáručního servisu.

Věřte, že informace o zapojení systému Vodostop do vodovodních rozvodů, připojení k elektrické síti, propojení jednotlivých komponentů a následné správné uvedení systému Vodostop do provozu tak, aby plnil svoji roli při výrazných úsporách spotřeby vody a chránil před  škodami způsobenými různými haváriemi na vodovodních rozvodech a přípojných místech, by mohly při pokusech o instalaci systému Vodostop laickou veřejností způsobit nejen škody na Vašem majetku ale i na Vašem zdraví. Proto věříme, že toto rozhodnutí chápete a odbornou stránku věci rádi přenecháte profesionálům.

Detailní měření, výpočty a nastavení systému Vodostop rádi předáme našim obchodním partnerům osobně.